Vattendagen är certifierad enligt ”Håll Sverige Rent” miljömärkning, miljömärkt event. Borås Energi och Miljö arbetar kontinuerligt mot att nå vår dröm om den fossilbränslefria staden och vill verka för en hållbar framtid.

Alla funktionärer och ledningsgrupper som arbetar på Vattendagen har en viktig funktion och skall förstå och kunna förmedla kunskap kring kriterierna av ett miljömärkt event där uppdraget är att minimera resursförbrukningen så långt det går.

För att minska resursförbrukningen och miljöpåverkan arbetar vi systematiskt med nedanstående punkter:

  • Information om miljömärkt event och miljöpåverkan till berörda funktionärer, organisation och samarbetspartners
  • Använda miljömärkta livsmedel och förbrukningsvaror
  • Minimera användandet av engångsartiklar och det som används skall helst vara papp och inte plats
  • Minska uppkomsten av avfall
  • Sortera avfall i rätt fraktioner
  • Använda miljöfordon och främja kollektivresor

Aktiviteterna under Vattendagen syftar till att engagera, inspirera och sprida kunskap om vårt vatten både lokalt och globalt till Boråsaren

Mer om miljö, tips och idéer kan ni få HÄR

För Vattendagen, Jonas Söderberg sportchef SK Elfsborg