Det är nu ca fyra månader kvar till Vattendagens olika aktiviteter och tävlingar under Viskan Open Water den 22 augusti som vi i dagsläget är inställda på att kunna genomföra som planerat. Vi följer naturligtvis utvecklingen och myndigheternas rekommendationer och beslut. Om det trots våra ansträngningar får till följd att Vattendagen inte kan genomföras som planerat, så har arrangörerna SK Elfsborg och Korpen Borås beslutat att införa en återbetalningsgaranti gällande anmälningsavgiften, för att det inte ska råda någon tvekan att kunna anmäla sig till Viskan Open Waters olika tävlings och motionslopp. Viskan Open Waters återbetalningsgaranti innebär att man på vår anmälningssida till respektive tävling väljer ett av två följande alternativ. Alternativ 1. Vattendagen återbetalar anmälningsavgiften, med ett avdrag på 50kr (administrationsavgift). Alternativ 2. Jag väljer att stödja och skänker anmälningsavgiften till arrangörerna. Ditt val gäller om vi pga. av Covid-19 inte kan genomföra tävlingarna den 22/8 och anmälan öppnar den 1 maj i samverkan med race.se HÄR via vår hemsida

För Korpen Borås och Simklubben Elfsborg, Jonas Söderberg sportchef